Att välja ämne inför examensarbete

Jag står just nu inför valet av examensarbete som jag tillsammans med min klasskamrat skall skriva under vårterminen 2015. Som jag också nämner kort i informationen om mig här på sidan så läser jag just nu mitt andra och sista år på ett masterprogram i Jönköping med inriktning mot production development and management. Under utbildningens gång …

Continue reading